img

Past Presidents

img
Mr T S Santhanam

Chennai

(1964-1965)

img
Mr R R Iyer

Kolkata

(1966-1967)

img
Mr J M Rane

Mumbai

(1968-1969)

img
Mr K N Talwar

New Delhi

(1969-1971)

img
Mr M P Sanghvi

Mumbai

(1972-1973)

img
Mr R K Poddar

Kolkata

(1974)

img
T K Seshadri

Chennai

(1975)

img
Mr S P Sanghi

Mumbai

(1976)

img
Mr A K Agarwal

New Delhi

(1977)

img
Mr M C David

Kolkata

(1978)

img
Mr V K Surendra

Bangalore

(1979-1980)

img
Mr Surender Nath

New Delhi

(1981-1982)

img
Mr K P Jhunjhunwala

Kolkata

(1983-1984)

img
Mr Bharat M Sanghvi

Mumbai

(1985-87)

img
Mr S Gopu

Chennai

(1987-1988)

img
Mr M Ct Muthiah

Chennai

(1988-89)

img
Mr Ramesh Suri

New Delhi

(1989-1990)

img
Mr Ravi Poddar

Kolkata

(1990-1992)

img
Mr Arun Sanghi

Mumbai

(1992-1994)

img
Mr K R Raghavan

Chennai

(1994-1996)

img
Mr Rakesh Jain

New Delhi

(1996-1998)

img
Mr Vinay Nevatia

Kolkata

(1998-2000)

img
Dr Kailash Gupta

Jabalpur

(2000-2002)

img
Mr Ajit Chordia

Chennai

(2002-2003)

img
Mr Deshnidhi Kasliwal

Kota

(2003-2004)

img
Mr Jayendra Kachalia

Thane

(2004-2005)

img
Mr Binod Agarwal

Kolkata

(2005-2007)

img
Mr Pradip R Kamdar

Ahmedabad

(2007-2008)

img
Mr S P Shah

Mumbai

(2008-2010)

img
Mr Nikunj Sanghi

Alwar

(2010-2012)

img
Mr Mohan Himatsingka

Patna

(2012-2014)

img
Mr K V S Prakash Rao

Vijayawada

(2014-2016)

img
Mr John K Paul

Kochi

(2016-2018)

img
Mr Ashish Harsharaj Kale

Nagpur

(2018-2020)

img
Mr Vinkesh Gulati

Prayagraj

(2020-2022)